Jakub Wajman

  Od 28 lat zajmuję się tworzeniem i rozwijaniem kontroli państwowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wdrożyłem koncepcję Europejskich Standardów Kontroli w ZUS, w oparciu o ustanowione przez Komisję ds. Standardów Zawodowych INTOSAI (PSC) całościowych ram standardów kontroli państwowej. Wdrożyliśmy Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, skoncentrowanego na planowaniu i zarządzaniu organizacją.

Od 28 lat zajmuję się tworzeniem i rozwijaniem kontroli państwowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wdrożyłem koncepcję Europejskich Standardów Kontroli w ZUS, w oparciu o ustanowione przez Komisję ds. Standardów Zawodowych INTOSAI (PSC) całościowych ram standardów kontroli państwowej. Wdrożyliśmy Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, skoncentrowanego na planowaniu i zarządzaniu organizacją. Jako zarządzania procesowego, jestem odpowiedzialny w szczególności za projektowanie wyznaczonego procesu, koordynowanie wymiany wiedzy merytorycznej i technicznej o procesie oraz wspieranie właściciela procesu w zakresie zarządzania procesem.

  • Foto


Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl