Manja Knevelbaard

  Manja Knevelbaard is partner of ACS, and teacher at the post-initial programme Internal Auditing & Advisory at the Erasmus University in Rotterdam. Her main activity is conducting and supervising audits on behaviour and culture. She graduated cum laude in Controlling and Change, completing her thesis on the interaction between auditor and auditee and what this means for the adoption of recommendations.

Manja Knevelbaard jest partnerem ACS i wykładowcą na studiach podyplomowych Audyt Wewnętrzny i Doradztwo na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Jej główną działalnością jest przeprowadzanie i nadzorowanie audytów dotyczących zachowań i kultury. Ukończyła z wyróżnieniem studia w zakresie controllingu i zmian, kończąc swoją pracę magisterską na temat interakcji między audytorem a audytowanym oraz tego, co to oznacza dla przyjęcia zaleceń.

  • Foto


Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl