Kongres

Wstęp

Szanowni Państwo,

XXII Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. w Krakowie na auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Kongres ma wieloletnią tradycję, ale nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Co roku stwarza on możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów. Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance. Dotychczas mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów i uczestników nie tylko z Polski, ale i z różnych zakątków całego świata. 

Wśród tegorocznych tematów znajdą się między innymi:

 • Audyt śledczy
 • Audyt wewnętrzny
 • Antykorupcja
 • Bezpieczeństwo informacji
 • COSO
 • Compliance
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Etyka
 • Governance
 • Kontrola wewnętrzna
 • Monitorowanie  
 • RODO
 • Systemy i narzędzia antyfraudowe
 • Whistleblowing
 • Zarządzanie ryzykiem

Kongres jest dedykowany w szczególności dla:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Kontrolerów Finansowych
 • Specjalistów obszarów powiązanych

Short

 • calendar-on-day-17 Już 21 edycji za nami!
 • Od 2002 roku
 • średnio20 prelegentów,10 godzin prelekcji/edycję 
 • 12 punktów PUK
  12 punktów CPE (2 pkt etyka) 

Zgłoszenie

Jak się zarejestrować?


1. Zgłoś swój akces!
Pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz papierowy (pdf) dostępny poniżej w STREFIE POBIERANIA lub wypełnij formularz on-line dostępny pod wybranym pakietem "ZGŁASZAM SIĘ". Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 września 2023 r.

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji i dalsze informacje e-mailem.

3. Opłać udział: skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).
Uwaga! Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.


Udział w Kongresie umożliwia zdobycie:

*12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW
*12 punktów CPE (w tym 2 pkt etyka) - akredytowane przez NASBA / PIKW Registry ID:129051Cennik

 1. STANDARD
 2. 1750 ZŁ NETTO
 3. Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 5. 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 6. X
 7. X
 8. ZGŁASZAM SIĘ

 1. PREMIUM
 2. 1950 ZŁ NETTO
 3. Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 5. 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 6. Uroczysta kolacja
 7. Rabaty na usługi PIKW oraz Partnerów
 8. ZGŁASZAM SIĘ

 1. GRUPOWY (przy zgłoszeniu min. 3 osób)
 2. 1650 ZŁ NETTO/OS.
 3. Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 5. 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 6. Uroczysta kolacja
 7. Rabaty na usługi PIKW oraz Partnerów
 8. ZGŁASZAM SIĘ

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Organizatorzy

 

 • pikw
 • ka_male_2

 

Powadzący Konges

Prowadzący Kongres

Alicja Hoc-Rolińska

Prowadząca Kongres
Mgr administracji, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu Audytora Wewnętrznego wskazane w art. 286 ustawy o finansach publicznych, Certyfikowany Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji, Członek Stowarzyszenia CAKW. Koordynator Studiów Podyplomowych i Trener PIKW. Doświadczony praktyk w zakresie zagadnień systemu kontroli wewn.

Krzysztof Wojtczak

Prowadzący Kongres
Mgr inż. organizator przemysłu jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Technologicznego i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Ekspert PIKW, trener warsztatów z zakresu organizacji i zarządzania, planowania strategicznego i marketingowego. Certyfikowany konsultant TQM nominowany przez Japanese Standards Association oraz Japanese International Cooperation Association.

Prelegenci

Prelegenci

Tomasz Urbaniak

ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu i komercyjnego Wywiadu Strategicznego, dyplomowany analityk Compliance i AML/CFT, szkoleniowiec. Właściciel firmy doradczej INSIGILO. Business Security Advisor w VERIFICATORS Sp. z o.o. Społeczny Konsultant Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
Pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa (...).

Paweł Cybulski

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert PIKW oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie w l. 2006-2007 oraz 2016-2017 aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w l. 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji podsekretarza stanu. Posiada również 8-letni staż w spółce Skarbu Państwa.

Artur Gębicz

CFE, C)DFE, LA ISO 27001, LA ISO 22301, biegły sądowy, licencjonowany detektyw, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT, IPS-SGB, gdzie nadzoruje przeprowadzanie audytów IT w blisko 200 bankach spółdzielczych. Wcześniej Zastępca Dyrektora Audytu w banku komercyjnym. Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów informatycznych w sektorze finansowym oraz telekomunikacyjnym. Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania informatyk.

Adam Chwalisz

CGAP, CFE, ISO 27001 LA. Ponad 20 lat doświadczenia w audycie, w tym w zarządzaniu zespołami audytu – zarówno w sektorze jsfp jak i przedsiębiorstw. Z wykształcenia prawnik, trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego.

dr Dominik Foerschler

Nagrodzony przez Richarda Chambersa jako jeden z dwunastu najlepszych influencerów i globalnych myślicieli w dziedzinie audytu wewnętrznego.

W ciągu ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w Deutsche Bank, Canadian Imperial Bank CIBC i BMW na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, z międzynarodowymi zadaniami w Toronto, Chicago, Nowym Jorku, Madrycie i Londynie, Dominik jest dziś autorem licznych książek eksperckich i artykułów (...).

Ewa Gąsiorowska – Wajman

Specjalizuję się w tworzeniu i rozwijaniu funkcji compliance w organizacjach. Skupiam się na
wspieraniu szacunku do przestrzeganiu prawa i rozumienia obowiązków compliance.
Mam praktykę tworzenia systemów zarządzania compliance, w tym identyfikowania ryzyk, budowania oraz realizowania programów compliance, skutecznych szkoleń, jak również odpowiedniego raportowania.
We współpracy z PIKW, od 3 lat prowadzę zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie compliance.

Jakub Wajman

Od 28 lat zajmuję się tworzeniem i rozwijaniem kontroli państwowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wdrożyłem koncepcję Europejskich Standardów Kontroli w ZUS, w oparciu o ustanowione przez Komisję ds. Standardów Zawodowych INTOSAI (PSC) całościowych ram standardów kontroli państwowej. Wdrożyliśmy Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, skoncentrowanego na planowaniu i zarządzaniu organizacją.

Michael Drechnowicz

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Duisburg-Essen, który posiada jedyną w Niemczech katedrę audytu wewnętrznego. Moje prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe związane jest głównie z Audytem Wewnętrznym. Na początku mojej kariery w Audycie Wewnętrznym pracowałem jako Senior Auditor w Grupie Deutsche Post DHL, gdzie przeprowadzałem audyty w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, koncentrując się na tematyce finansów i SSC (...).

Arkadiusz Pieniący

Ekspert audytu wewnętrznego, konsultant, manager i trener.

dr Joanna Przybylska

Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji kontroli zarządczej
Adiunkt, Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wojciech Huszlak

Reprezentant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Leszek Adamski

Mgr inż. organizator przemysłu, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów zarządzania finansami oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Wieloletni dyrektor finansowy, członek zarządów i rad nadzorczych spółek i komisji rewizyjnych stowarzyszeń, audytor wewnętrzny w sektorze publicznym, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Sonia Angel

Sonia Angel jest dyrektorem ds. audytu wewnętrznego w CCR, francuskim reasekuratorze publicznym. Sonia pracuje w branży ubezpieczeniowej od ponad 20 lat.
Przed dołączeniem do CCR Sonia zajmowała kilka stanowisk we francuskim urzędzie nadzoru ubezpieczeniowego (ACPR), w szczególności na stanowisku kontrolera ubezpieczeniowego i kierownika misji kontrolnej. Prowadziła również misje audytowe dla Generalnego Inspektoratu Banque de France (...).

Piotr Parużnik

Ekspert PIKW w zakresie cyberbezpieczeństwa

Larry Herzog Butler

Larry Herzog Butler jest przewodniczącym Komitetu Audytu (AC) na lata 2023-24 w Globalnej Radzie Dyrektorów Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) i globalnym szefem audytu wewnętrznego w Delivery Hero SE z siedzibą w Berlinie.

W ciągu ostatniej dekady Larry pełnił różne funkcje kierownicze w Instytucie Audytorów Wewnętrznych (IIA). Pełnił funkcję prezesa i członka zarządu oddziału Los Angeles IIA oraz był członkiem Globalnego Komitetu Rozwoju Zawodowego oraz Globalnej Rady ds. Wytycznych.

Rafał Krzemień

Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z wykształcenia magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Doświadczony audytor (zaświadczenie Ministerstwa o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego (...).

Manja Knevelbaard

Manja Knevelbaard is partner of ACS, and teacher at the post-initial programme Internal Auditing & Advisory at the Erasmus University in Rotterdam. Her main activity is conducting and supervising audits on behaviour and culture. She graduated cum laude in Controlling and Change, completing her thesis on the interaction between auditor and auditee and what this means for the adoption of recommendations.

Jakub Bojanowski

niezależny konsultant i audytor IT
ISACA Warszawa

Robert Wojciechowski

Zajmujący przez ostatnie poand 30 lat się doradztwem i marketingiem strategicznym dla wielu branż w okresie ostatnich poand 5 lat związany z branżą blockchain i krytowalutami. Brał udział w tworzeniu m.in. Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskich Badań Czytelnictwa. W 2000 roku współtworzył Polskie Badania Internetu, gdzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W swo

Jacek Wróblewski

Head of AdaptiveGRC
Doświadczenie w IT zdobywa od ponad 20 lat, a od 14 lat dzieli się nim w C&F. Odpowiada za produkt AdaptiveGRC, który wspiera największe organizacje w zarządzaniu kontrolą i audytem wewnętrznym, ryzykiem i zgodnością. Nadzoruje rozwój produktu, a także zarządza zespołem wdrażającymi i zespołem client support. Realizował projekty dla firm z listy Fortune500 oraz dla największych przedsiębiorstw w Polsce, m.in. dla Bank Pekao, Santander Bank, BGK, KRUK i UM Warszawa.

Patronat merytoryczny

Partnerzy merytoryczni

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Patronat medialny

Patron medialny

 

 • pikw

 

Partnerzy

Partnerzy

 

 


Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl